Opstelling

Een voorbeeld van een standaard perslucht opstelling staat onderaan weergegeven.
De belangrijkste componenten zijn:

  1. Compressor
  2. Buffervat
  3. Droger
  4. Filter
  5. Verbruikers

Voorbeeld opstelling perslucht

Compressor

De compressor is uiteraard het belangrijkste onderdeel in de persluchtketen. Voor kleinere industriële toepassingen vooral de schroef- en de zuigercompressor gebruikt. Vanaf grotere debieten > 150 m³/min wordt de turbocompresssor ingezet. Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer welke compressor bij welke toepassing gebruikt wordt.

Compressor

Bron: Druckluft Effizient, Compressed air applications

Buffervat

Het buffervat zal dienen als buffer voor de opgewekte perslucht. De drukpulsaties die uit de uitlaat van de compressor komen worden gedempt. Het buffervat zal eveneens zorgen voor een zekere koeling van de perslucht en hierdoor condenseert er reeds een gedeelte van het vocht in de lucht. De benodigde grote van het buffervat kan met onderstaande formule berekend worden.

BerekeningBuffervat

Waarbij

V Volume buffer in liter
qc Normaal volume in Nl/s dat compressor kan leveren
p1 Compressor inlaat druk  bar(a)
T1 Maximum inlaat temperatuur compressor (K)
T0 Temperatuur in buffervat (K)
pu-pl Drukverschil bij load/unload of start/stop (bar)
fmax Maximum schakelfrequentie van de compressor (Hz), voorbeeld van Atlas Copco compressor is 1/30

 

De buffer kan zowel voor (nat vat) als na de droger (droog vat) geplaatst worden. In sommige gevallen zal men de buffer zowel voor als na de droger plaatsen. Een nat vat heeft als voordeel dat de droger ontlast wordt, er kan reeds een gedeelte vocht door condensatie afgevoerd worden. Wanneer men plots veel meer volume debiet nodig heeft dan kan een droog vat de beste oplossing zijn. De droger kan kleiner uitgevoerd worden mits een correcte dimensionering van het droog vat. In dit vat is er voldoende droge perslucht beschikbaar om de volume debietpieken op te vangen.

 Droger

Lucht bevat steeds een bepaalde hoeveelheid vocht. Wanneer we lucht gaan samendrukken gaat dit gepaard met vochtverlies. Dit water kan in uw persluchtinstallatie terecht komen met mogelijke ongewenste neveneffecten. Er kan roestvorming ontstaan bij verscheidene koppelingen, cilinders en dergelijke. Vaak zorgt deze roestvorming voor persluchtlekken. Het vocht zal uit de perslucht gehaald moeten worden en dit kan men verwezenlijken met een droger. Het is zeer lastig om al het vocht uit de lucht te verwijderen maar afhankelijk van de toepassing kan men een gewenst “dauwpunt” kiezen. Wanneer de temperatuur van de lucht onder dit dauwpunt komt zal er vocht condenseren.

 Filter

Een filter zal het resterende vuil uit uw perslucht verwijderen. Typisch zal men een droger voor de filter plaatsen daar de filter anders vocht zou opnemen en sneller verzadigd zou geraken. Afhankelijk van de toepassing en de hierbij horende fijnheid van de filtering wordt de filter bepaald.