Blaasmondjes

Info

Blaasapplicaties worden frequent gebruikt in de industrie. Het blazen wordt onder andere gebruikt om een voorwerp te drogen, spaanders te weg te blazen, voorwerp uit een mal verwijderen, oppervlakte te reinigen,…

Het verbruik en kracht hangt af van de werkdruk en diameter van de blaasmond. Men kan een schatting maken van het normaal volumedebiet in Nm³/h en de kracht in Newton met volgende vergelijkingen.

 

DebietKrachtBlaasmond

met d = kleinste diameter (mm)
p = overdruk in leiding (bar)

 

Het volumedebiet en de kracht zullen viermaal zo groot worden bij een verdubbeling van de diameter, en verdubbeld bij verdubbeling van de werkdruk.

Het is belangrijk om de werkdruk en diameter van de blaasmond goed te dimensioneren zodat er geen perslucht nodeloos verbruikt wordt. Blaasmonden zijn grote verbruikers in het persluchtnet. Indien men geen blaasmond gebruikt zal de diameter van de leiding. Indien men een zeer groot volumedebiet nodig heeft maar slechts weinig kracht kan men overwegen om een blower te installeren. De blower zal met lage druk een groot volumedebiet kunnen opwekken en op deze manier kan er veel energie bespaard worden. Het drogen van voorwerpen is hiervan een goed voorbeeld.

OnderzochteBlaasmonden

Bovenstaande blaasmonden werden getest. De uitgaande diameter was telkens 1,5 mm. Een getrapte blaasmonden waarbij diameter onmiddellijk verkleind, een convergerende blaasmond waarbij de diameter geleidelijk verkleind en de convergerende divergerende blaasmond waarbij de blaasmond eerst geleidelijk verkleind en vervolgens weer groter wordt.

ResultaatBlaasmond