Vuistregels

De druk staat regelmatig te hoog afgesteld. Controleer machinerichtlijnen en test zelf. Een correcte drukafstelling kan je veel perslucht doen besparen.

Ongewenste persluchtlekken zorgen voor veel verliezen en zijn in iedere installatie aanwezig. In sommige gevallen spreekt men van 30 à 40 % lekkageverliezen. Door de (grootste) lekken op te sporen (al dan niet met behulp van een ultrasoon toestel) kan men deze verliezen sterk reduceren en op die manier veel energie besparen.

Verspilling van perslucht is een verantwoordelijkheid van iedereen. Als je merkt dat er verspilling is meld dit of doe er iets aan.

Een juiste keuze van een blaasmond zorgt ervoor dat er niet onnodig veel perslucht gebruikt wordt.

Filters tijdig vervangen, leiding op corrosie nakijken

Plaats automatisch geschakelde afsluitkranen om stilstaande machines niet nodeloos van perslucht te voorzien. Hierbij kan men het aantal lekkages drastisch verminderen.

Via het gebruik van een frequentie gestuurde compressor in combinatie met één of meerdere vaste toerental compressoren is het mogelijk om beter aan de noden van het moment te voldoen  en dit op een meer efficiëntere manier dan via bijvoorbeeld een start-stop schakeling.

Een doordachte keuze van de installatie kan vele euro’s winst opleveren. Enkele voorbeelden zijn koude lucht aanzuigen, wat voor een rendementswinst van de compressor zorgt. Een ringnetwerk kan aangelegd worden waardoor de drukval in het netwerk daalt.

Een compressor is een bron van warmte. Het is spijtig indien men hier geen gebruik van zou maken!